SCHOOL COUNCIL 2023-24

HEAD BOY Jaswith
HEAD GIRL Arundathi L. Acharya
HOME MINISTER B R Soorya
EDUCATION MINISTER Raksha S S
CULTURAL MINISTER Anagha V.P
BROAD CAST & COMUNICATION Drishana Suresh
SPORTS MINISTER Tanvi A. Rai
DECIPLINE MINISTER Niyathi Bhat
HEALTH & HYGINE MINISTER Parikshith K N
WATER MINISTER Kethan Suruli
FOOD MINISTER Bhargav S Rai
HOUSE LEADERS
AIRAVATHA Abhinava Vasistha / Shreelakshmi S C
AMRUTHA Amshaka B G / Ansika N Shetty
KALPAVRIKSHA Bhavish Gowda / Adhya S Rai
KAMADHENU Shouri Upadyaya / Thanvi V